Forside
   

Moseløkke

 

 

Lokalitetstype
Lokaliteten er et stenbrud i Hammer Granit, som indgår i et arbejdende stenbrudsmuseum.

Geologi
Hammer Graniten ved Moseløkken er en del af det store, sammenhængende område med Hammer Granit på den nordlige del af Bornholm.

Graniten i stenbruddet er en lys rødgrå, mellemkornet og homogen bjergart. Karakteristisk er desuden de små, røde pletter, der skyldes udfyldning med rødlige jernforbindelser i sprækker mellem kvarts- og feldspatkorn. Der findes mindst to typer granit på lokaliteten: én med få mørke mineraler og en anden, hvor de mørke mineraler er samlet i udtrukne hobe, som giver denne type en svag stribning.

Rundt omkring i bruddet kan man iagttage få tynde gange af pegmatit og aplit. Stedvis ses desuden grålige partier og zoner, hvor graniten er stærkt deformeret.

 

 

Graniten ved Moseløkken har følgende mineralogiske sammensætning: Alkalifeldspat 41%, plagioklas 18%, kvarts 29%, mørke mineraler 9%, andet 3%.

Hammer Graniten regnes blandt Bornholms unge graniter. Udover på den nordlige del af Bornholm findes en tilsvarende granit i mindre områder ved Olsker samt i Almindingen, hvor den går under navnet Alminding Granit. Nord for Østerlars findes ligeledes bjergarter, der minder om Hammer Granit.

Værdi
Graniten fra bruddet ved Moseløkken anvendes i stor udstrækning til restaurering af ældre bygninger med Hammer Granit. I de seneste år er granit fra Moseløkken desuden anvendt som gulvfliser i Bornholms Kunstmuseum, ved brolægninger i Amaliehaven og i Prinsens Gård i København, samt ved omlægningen af indre by i Århus. Også Kong Frederik IX's gravplads ved Roskilde Domkirke er opført med Moseløkke Granit.

entegrate creative