Forside
   

Blå Rønne

 

 

Geologi
Rønne Graniten er den mest udbredte af Bornholms ældste graniter, som i øvrigt omfatter små forekomster af mørke bjergarter. I den ældre litteratur er beskrevet, hvorledes Rønne Graniten mod øst omfatter en stribet og porfyrisk type, mens der mod vest findes en mere homogen type som ved Klippeløkken.

Rønne Graniten i bruddet ved Klippeløkken er en ensartet, mørkegrå bjergart, der undertiden har et svagt rødligt skær. Den er mellem- til grovkornet uden nogen mineralorientering, og de mørke mineraler optræder i centimeterstore, afrundede hobe. Blandt de mørke mineraler dominerer hornblende over biotit, mens de lyse mineraler kvarts, alkalifeldspat og plagioklas findes i omtrent lige mængde. Spredt i Rønne Graniten træffes også partier af grå eller røde feldspatkorn på 10-15 cm's størrelse, og lejlighedsvis er der fundet større korn af grå, zonar plagioklas. I bjergarten optræder indeslutninger af mørkt bjergartsmateriale (kvarts, feldspat, mørke mineraler), der kan blive op til 5x10 cm store.

I bruddet ser man, at Rønne Graniten er gennemskåret af flere generationer af rødlig pegmatit og aplit, der hver består af en serie af parallelt orienterede gange. En serie af pegmatiter ses tæt ved indgangen til bruddet højt oppe i væggen.

 

 

Værdi
Klippeløkken Bruddet er en værdifuld lokalitet, hvor det er muligt detaljeret at studere Rønne Graniten og dens pegmatiske og aplitiske årer. Rønne Graniten er en både smuk og holdbar granittype. Det er derfor ikke uden grund, at det første større granitbrud på Bornholm blev åbnet i Rønne Granit i 1824, og at der fortsat produceres op mod 1/2 million ton Rønne Granit om året til både bygningssten og som tilslag til beton og asfalt, underlag for jernbanesveller m.m.

På Bornholm er Torvet i Rønne belagt med brosten af Rønne Granit. I København har man anvendt Rønne Granit som beklædning på Christiansborg, da det nedbrændte slot skulle genopføres i begyndelsen af århundredet. Fliser og brosten af Rønne Granit er ligeledes benyttet i Prins Jørgens Gård, på Kongens Nytorv samt på Gammel- og Nytorv. I udlandet er poleret Rønne Granit bl.a. anvendt i det nye kunstmuseum i Düsseldorf, Tyskland.

entegrate creative