Forside
   

Paradis bakke

 

 

Lokalitetstype
I Paradisbakkerne og Fælled-området findes en række landskabselementer, som er karakteristiske for Bornholm, og som belyser samspillet mellem det nutidige landskab og undergrundens bjergarter og strukturer. Særlig iøjnefaldende er kontrasten mellem det kaotiske, skovklædte grundfjeldsterræn i Paradisbakkerne og det roligt skrånende agerland ovenpå Nexø Sandstenen omkring Fælled.

 

 

Geologi
Terrænformerne indenfor Paradisbakkerne er præget af forkastningsaktivitet i det Prækambriske grundfjeld og af glacial erosion og aflejring under de Kvartære istider.

Det højtliggende klippeterræn består af Paradisbakke Migmatit - en stribet, mørkegrå gnejs, der er gennemsat af lyse flammer af finkornet granit.

entegrate creative